Fotografie Serie porumbel Informatii suplimentare Pret Oferte Se termina in

RO 18 320000-Orig.Popescu&Lichi

Sora buna cu "116" 2e nat.record 16 161 EUR 21

Finalizat !

RO 15 530031-orig.Popescu&Lichi

295e Jud Maraton ‘18/61e Banovka 2/1095km/’18 105 EUR 10

Finalizat !

RO 14 802151-Orig.Popescu&Lichi

1e Jud Berdiansk 1118km/’16 155 EUR 16

Finalizat !

RO 16 477733-Orig.Popescu&Lichi

"Nepot din 534" 140 EUR 11

Finalizat !

RO 15 530047-Orig.Popescu&Lichi

-81e Nat As Super Maraton Extr 2018 115 EUR 12

Finalizat !

RO 18 319980-Orig.Popescu&Lichi

"Fiu/Fiica din 53 de clasari in 5 ani" 155 EUR 13

Finalizat !

RO 15 530062-Orig.Popescu&Lichi

-16e Jud.Mar’17 ruta Polonia/-69e Nat.Tartu 1600km 240 EUR 21

Finalizat !

RO 16 477729-Orig.Popescu&Lichi

-1e/10003p/Antonesti-592km/-2e/4584p/Antonesri/592km 80 EUR 4

Finalizat !

RO 13 803529-orig.Popescu&Lichi

Consangvin pe 411534/10-Baza Crescatoriei 200 EUR 24

Finalizat !

RO -18-319904-Orig.Popescu&Lichi

Fiu din 051/12--21/22 Fonduri si Maratoane 107 EUR 8

Finalizat !

RO 15 530010-Orig.Popescu&LIchi

17/989 Chelm 723km ‘17/-58e Derby Donetks ‘18/1175km 125 EUR 10

Finalizat !

RO 16 477767-Orig.Popescu&Lichi

5e Banivka 2 1093km '18 143 EUR 20

Finalizat !

RO 18 320023-Orig.Popescu&Lichi

Zburat la pui pana la 400km 200 EUR 19

Finalizat !

RO 18 320015-Orig.Popescu &Lichi

Clasat la pui:-62e Sulina 1/552km 140 EUR 16

Finalizat !

RO 18 320083-Orig.Popescu&Lichi

Batemburg x Brockamp 55 EUR 2

Finalizat !

RO 18 320037-Orig.Popescu&Lichi

Fiu/Fiica 6e Nat Super As 2017 140 EUR 11

Finalizat !

RO 18 320076-Orig.Popecu&Lichi

Nepot 2e Nat Record 2016 125 EUR 11

Finalizat !

RO 18 320051-Orig.Popescu&Lichi

Zburat la pui pana la 400km 100 EUR 10

Finalizat !


Copyright © 2014 Columbodrom Corabia.